“ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕೋಷ್ಟಕ"
           ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 14 - 19ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.
Download KGID Proposal Entry Form
 
Bullet
Image for Line
Bullet ಇತಿಹಾಸ
Image for Line
Bullet ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
Image for Line
Bullet ನಾಗರಿಕ ಸನ್ನದು
Image for Line
Bullet ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
Image for Line
Bullet ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು
Image for Line
Bullet ನಿಯಮಗಳು
Image for Line
Bullet ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
Image for Line
Bullet ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Image for Line
Bullet ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು
Image for Line
Bullet ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ
Image for Line
Bullet ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ
Image for Line

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

INDIA

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 14 - 19ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 20/04/2018

ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: Website counter

INDIA